nếu bạn đang gặp những tình huống sau

Bạn chăm chỉ làm việc cả tháng trời đến kỳ phát lương thì bị quỵt tiền.

BẠN BỊ CHÈN ÉP ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ, TRỪ LƯƠNG VÔ LÝ, LÚC THỰC LÃNH KHÔNG CÒN ĐƯỢC BAO NHIÊU.

CHIÊU TRÒ CHẬM THANH TOÁN LƯƠNG ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỎ NGANG. KHÔNG ỨNG LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI HỌ GẶP KHÓ KHĂN.

ĐIỀU ĐỘNG LIÊN TỤC, NHIỀU MỤC TIÊU GÂY KHÓ KHĂN CHO NHÂN VIÊN.

SỬ DỤNG QUẢN LÝ LÀ NGƯỜI QUEN GÂY ỨC CHẾ CHO NHÂN VIÊN.

XEM NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ Ô SIN. LUÔN TÌM CÁCH ÁP BỨC, BÓC LỘT.

NHỮNG CAM KẾT CỦA SÀI GÒN SECURITY ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

LƯƠNG THƯỞNG CAO CHO ỨNG LƯƠNG

NƠI ĂN CHỐN Ở CHO NHÂN VIÊN

THANH TOÁN LƯƠNG ĐÚNG HẸN

BẢO HIỂM, CHẾ ĐỘ ĐẦY ĐỦ

SẮP XẾP NHÂN SỰ PHÙ HỢP MỤC TIÊU

PHÁT ĐỒNG PHỤC VÀ ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ

ĐANG TUYỂN NHÂN VIÊN CHO CÁC MỤC TIÊU